!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Nyheter

Garagesopning i oktober

2017-09-12

Våra garage kommer att sopas 24-26 oktober. Närmare information kommer att anslås på respektive garageport i förväg.

Enkät om laddplatser för elbilar i Filmstaden

2017-08-28

Samfällighetsföreningen undersöker möjligheten att erbjuda laddplatser i garage och utomhus för elbilar. Vi vill förstå hur behov och intresse ser ut bland våra boende. Därför är vi tacksamma om du som bor i Filmstaden vill svara på nedanstående enkät.

Vi vill gärna ha ditt svar senast den 22 september!

Klicka här för att besvara frågorna i enkäten.

Om vi går vidare så är planen att under 2018 installera laddutrustning enligt en EU-standard som medger statligt bidrag. Vi kommer enbart, som vi ser det idag, att kunna erbjuda det som kallas normalladdning (några timmar – över natten) och således inte snabbladdning (30 – 60 minuter). När det gäller betalningsmodell så har vi inte tagit ställning till det ännu. Vi har heller inte bestämt hur investeringen ska finansieras.

 

Årsstämman 2017

2017-06-30

Ordinarie årsstämma för samfälligheten hölls den 12 juni.

Styrelsens förslag till budget för 2018 godkändes och den avgående styrelsen fick ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning.

Styrelsen för nästa mandatperiod är oförändrad med ett undantag. William Vågberg är ny ledamot i styrelsen som representant för Brf Rival.

Presentation av samfällighetsföreningen

2017-03-10

Det finns nu en översiktlig presentation av Filmstadens samfällighet och dess verksamhet, att ladda ner från länken här nedan. Presentationen är baserad på årsredovisningen för 2016.

Den som vill ha mer information kan vända sig till den representant som varje brf har i samfällighetens styrelse. Se under rubriken "Föreningsstyrelse" till vänster.

Dokument

Årsberättelse2016_pop.pdf 2017-03-10
Utskriftvänlig version