!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Hantering av personuppgifter

Filmstadens Samfällighetsförening behandlar personuppgifter för att fullgöra sina enligt lagen om samfälligheter och föreningens stadgar pålagda förvaltningsuppgifter.

Följande personuppgifter behandlas i föreningens verksamhet:

  1. Funktionärsregister med uppgift om funktionärers namn, personnummer, adress, telefon, e-postadress samt funktion i föreningen.

    Funktionärsregistret uppdateras löpande med aktuella uppgifter. Uppgifter om avgångna funktionärer tas bort årligen efter årsstämman.
  2. Uppgifter om hyresgäster för garageplatser i bostadsrättsföreningarnas fastigheter, med namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress samt utlämnade låsbrickor. Uppgifterna registreras av samfällighetsföreningens leverantör av ekonomiska- och administrativa tjänster, DKR AB.

    Uppgifterna revideras löpande i takt med förändring av hyresförhållanden.
  3. Uppgifter om innehavare av parkeringstillstånd för gatuparkering inom samfällighetens ansvarsområde, med namn, personnummer, samt adress. Uppgifterna registreras av samfällighetsföreningens leverantör av gatuparkeringstjänster, Q-park AB.

    Uppgifterna revideras löpande i takt med förändring av hyresförhållanden.

Uppdaterad 2018-05-18 av GB