!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Garageplatser och parkering i Filmstaden

Garageplatser

I Filmstaden finns fem inomhusgarage. Varje förening disponerar ett antal platser i garagen i relation till antal lägenheter i föreningen och varje förening har en egen kö till sina platser.

I mån av tillgång kan man även få hyra en plats hos någon annan förening för en kortare tid. Det finns även MC-platser att hyra.

Sedan början av 2019 finns nu också 20 laddplatser för elfordon fördelade över de fem garagen.

Garageplatserna och kölistorna i hela Filmstaden hanteras centralt av Daniel Klasson Fastighet (DKF AB) med kontor på Greta Garbos väg 18. DKF kan även kontaktas per telefon 08-562 76 120. 

DKF hanterar kölistor, avtal, nycklar/entrébrickor och fjärrkontroller. De kan även lämna information om var platserna finns och hanterar debitering och avisering av avgifter.

På det här sättet får vi en hög servicenivå för de som har eller önskar få garageplats och en bättre beläggning i garagen. 

För att ansöka om en garageplats, gå till den här länken.

Utomhusparkering

De som bor i Filmstaden har även möjlighet att få parkeringstillstånd för gatuparkering mot avgift.

Gatuparkering administreras av Q-park AB. Kontaktuppgifter finns på denna länk: www.q-park.se/ Tillstånd för gatuparkering gäller i mån av plats och innefattar även platserna vid infarten till Filmstaden från Råsundavägen.

Observera att Solna Stads boendeparkeringstillstånd eller parkeringsbiljetter inte gäller inom Filmstadens område!