!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Årsberättelser och stämmoprotokoll

Här finns årsredovisningar, revisionsberättelser samt protokoll från årsstämmor. De är åtkomliga på inloggningsnivå "medlem" eller "styrelse".

Styrelseprotokoll finns lagrade i Dropbox. De är inte allmänt tillgängliga.