!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Föreningsstyrelsen

Styrelsen 2017 - 2018


Filmstadens Samfällighetsförening
Organisationsnummer: 717907-0250

Ansvar

Namn

E-mail

Mobil

Ordförande

Blomqvist   Ingemar

ingemar.blomqvist@me.com

+46   70-590 15 22

Kassör

Johanson   Bo C.

bcj@ea4.se

+46   70-593 07 45

Sekreterare

Blockmar   Gunnar

gunnar.blockmar@ownit.nu

+46   72-155 30 93

Ledamot

Vågberg William

william.vagberg@gmail.com

+46   73-439 99 81 

Ledamot

Pettersson   Bertil

bertil.r.pettersson@gmail.com

+46   70-511 73 28

Ledamot

Jonsson   Hans

hans.jonsson@matsam.se

+46   70-882 64 72

Ledamot

Siegmeyer Roland

roland.siegmeyer@brf-rialto.se

+46   70-818 81 84 

Ledamot

Hörnqvist   Kenneth

hornfors@bredband.net

+46   70-527 40 10

Ledamot

Samuelsson-Waak Silvia

silvia@samuelsson.cc

+46   76 106 99 88

Suppleant

Johansson Annica

annica@filmstadenskultur.se

 

Suppleant

Olivares Eklund Andrea

andreaoeklund@gmail.com

 

Revisor

Hellzén Mats 

mats.hellzen@icloud.com

 

 

     

 

Följande ledamöter är ansvariga för vissa sakfrågor inom samfälligheten:

Ansvarsområde Namn E-mail Mobilnummer
Ordförande Blomqvist Ingemar ingemar.blomqvist@me.com +46  70-590 15 22
Kassör Johanson   Bo C. bcj@ea4.se +46  70-593 07 45
Sekreterare Blockmar Gunnar gunnar.blockmar@ownit.nu +46  72-155 30 93
Mark Pettersson Bertil bertil.r.pettersson@gmail.com +46  70-511 73 28
Gatuparkering Jonsson Hans hans.jonsson@matsam.se +46  70-882 64 72
Garage, gemensamhetslokalen Hörnqvist Kenneth hornfors@bredband.net +46  70-527 40 10